IMD

IMD står för Individuell Mätning och Debitering och betyder att man mäter varje hyresgästs egen förbrukning av till exempel värme och vatten. Detta medför att det blir ett mer rättvist boende för personer som bor i flerbostadshus samt att man gör stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Fastighetsägare som ger sina boende möjligheter att påverka sin egen förbrukning höjer kvaliteten på boendet samtidigt som de gör stora ekonomiska besparingar. Enligt Energimyndigheten går 40 % av den totala använda energin i Sverige till sektorn bostäder och service och 60 % av denna energin går till värme och varmvatten. Genom att införa IMD minskar ni energiförbrukningen samtidigt som ni sparar pengar.

Faktiskt besparingsexempel

Värme

Kallvatten

Varmvatten

El

Total besparing 2 450 kr/år

Exempel på besparing för medelstor lägenhet i hus från 80-talet räknat i kr/år.