Vad kan man spara?

Efter installation av IMD sänks normalt vattenförbrukningen med 25-30 %, energiförbrukningen till uppvärmning med 15-20 % och elförbrukningen med 10-30 %. 

Faktiskt besparingsexempel

Värme

Kallvatten

Varmvatten

El

Total besparing 2 450 kr/år

Exempel på besparing för medelstor lägenhet i hus från 80-talet räknat i kr/år.