Avläsning

Avläsning av värme, vatten och el till lägenheterna levereras sammanställt i ett Excelark för enkel överblick. I arket finns förbrukningsdata inkluderad i form av temperaturer och volymer samt uträkning i monetära belopp för varje enskilt mätslag samt summering av alla mätslag. Dessa filer skickas till fastighetsägaren och integreras sedan med det fastighetssystem som används och kronor och ören hamnar direkt på hyresavierna. Detta medför minimal administrativ tidsåtgång för fastighetsägaren.

Fastighetsägaren får även en mjukvara där han eller hon kan logga in och få en överblick över fastighetens förbrukning, från hela fastigheten ner till givarnivå. Hyresgästerna kan logga in via vår hemsida och se förbrukningen i sin lägenhet. Värdena uppdateras en gång varannan timme.

Avläsning IMD

Hyresgästen får överblick på sin förbrukning per dag, vecka eller månad samt ser även resultatet i kronor och ören.

Webbapp