Värmemätning

Med vårt komfortmätningssystem får varje hyresgäst möjlighet att själva styra temperaturen i sin lägenhet, vilket ger en högre kvalitet på boendet. Ett komfortmätningssystem är ett sätt att mäta den enskilda lägenhetens värmekomfort och varmvattenförbrukning. Systemet ger dig som hyresgäst möjlighet att påverka din boendekost­nad och samtidigt göra en insats för miljön.

En grads sänkning eller höjning av inomhustemperaturen innebär idag (2012) 45 kr i avdrag eller tillägg på månadshyran för en normalstor 3:a på 75 kvm.

En sensor som registrerar rummets temperatur placeras på en förutbestämd plats, placeringen avgörs av lägenhetens utformning. Vid referensmätning placeras en temperatursensor i lägenheten. Vid komfortmätning placeras en temperatursensor i varje vistelserum med undantag för kök och badrum. Vi mäter den faktiska temperaturen i rummet där hänsyn tas till t.ex. solinstrålning och att värmen rör sig mellan lägenheter vilket gör komfortmätningen till ett mer rättvist alternativ.

 

Vi har även möjligheten att koppla våra temperaturvärden till DUC för att användas till styrning av värmesystemet i fastigheten.

IMD värmemätning

Faktiskt besparingsexempel

Värme

Kallvatten

Varmvatten

El

Total besparing 2 450 kr/år

Exempel på besparing för medelstor lägenhet i hus från 80-talet räknat i kr/år.